مهارتهامقایسه کالا (0)


 Open Forum 1

Open Forum 1

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان با محتواي آموزنده و آکادميک شامل مکالمات، تکنولوژي، کسب و کار و علوم اجت..

10,000 تومان

 Open Forum 2

Open Forum 2

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان با محتواي آموزنده و آکادميک شامل مکالمات، تکنولوژي، کسب و کار و عل..

10,000 تومان

 Open Forum 3

Open Forum 3

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي براي گروه سني بزرگسالان با محتواي آموزنده و آکادميک شامل مکالمات، تکنولوژي، کسب و کار و عل..

10,000 تومان

Academic Encounters 1 (L&S)

Academic Encounters 1 (L&S)

کتاب هاي Academic Encounters: Listening and Speaking مجموعه اي چهار سطحي منتشر شده از انتشارات کمبريج است که براي تقويت مهارت شنيداري و گفتاري زبان آم..

40,000 تومان

Academic Encounters 2 (L&S)

Academic Encounters 2 (L&S)

کتاب هاي Academic Encounters: Listening and Speaking مجموعه اي چهار سطحي منتشر شده از انتشارات کمبريج است که براي تقويت مهارت شنيداري و گفتاري زبان آم..

40,000 تومان

Academic Encounters 3 (L&S)

Academic Encounters 3 (L&S)

کتاب هاي Academic Encounters: Listening and Speaking مجموعه اي چهار سطحي منتشر شده از انتشارات کمبريج است که براي تقويت مهارت شنيداري و گفتاري زبان آم..

40,000 تومان

Academic Encounters 4 (L&S)

Academic Encounters 4 (L&S)

کتاب هاي Academic Encounters: Listening and Speaking مجموعه اي چهار سطحي منتشر شده از انتشارات کمبريج است که براي تقويت مهارت شنيداري و گفتاري زبان آم..

40,000 تومان

Active listening 1

Active listening 1

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي (North American English) براي گروه سني بزرگسال همراه با ارائه مواردي جهت آشنايي با فنون مهارت شن..

8,000 تومان

Active listening 2

Active listening 2

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي (North American English) براي گروه سني بزرگسال همراه با ارائه مواردي جهت آشنايي با فنون مهارت شن..

8,000 تومان

Active listening 3

Active listening 3

کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي (North American English) براي گروه سني بزرگسال همراه با ارائه مواردي جهت آشنايي با فنون مهارت شن..

8,000 تومان

Communicate 1

Communicate 1

از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي توان به موارد زير اشاره کرد: • اين مجموعه همراه با تمرين هاي تصوير-محور (video-based activities) است که مربوط به جوانب فره..

8,000 تومان

Communicate 2

Communicate 2

از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي توان به موارد زير اشاره کرد: • اين مجموعه همراه با تمرين هاي تصوير-محور (video-based activities) است که مربوط به جوانب فره..

7,000 تومان

Learning to listening 1

Learning to listening 1

مجموعه سه جلدی Learning to Listen یک دوره تقویت مهارت شنیداری برای بزرگسالان است. این مجموعه به زبان آموز کمک می کند تا زبان انگلیسی را به خوبی گو..

5,000 تومان

Learning to listening 2

Learning to listening 2

مجموعه سه جلدی Learning to Listen یک دوره تقویت مهارت شنیداری برای بزرگسالان است. این مجموعه به زبان آموز کمک می کند تا زبان انگلیسی را به خوبی گو..

5,000 تومان

Learning to listening 3

Learning to listening 3

مجموعه سه جلدی Learning to Listen یک دوره تقویت مهارت شنیداری برای بزرگسالان است. این مجموعه به زبان آموز کمک می کند تا زبان انگلیسی را به خوبی گو..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 37 (3 صفحه)